BESTE LEDEN LOG IN A.U.B.

  Rasbeschrijving van de Beauceron

  Deel
  avatar
  L.G.R
  Moderator
  Moderator

  Aantal berichten : 187
  Punten : 562
  Registratiedatum : 15-04-11
  Leeftijd : 37
  Woonplaats : Amsterdam

  Rasbeschrijving van de Beauceron

  Bericht  L.G.R op za 16 apr 2011, 09:37

  De Beauceron behoort tot de Rasgroep "Herdershonden"
  Geschiedenis van de Beauceron

  De Beauceron is een hondenras uit Frankrijk. Het werd gebruikt om de kudden tegen de wolven te beschermen. In 1888 werd de naam Berger de Beauce voor het eerst gebruikt door een dierenarts in het Franse leger. In de Eerste Wereldoorlog bleken de beaucerons geschikt te zijn als ijlbode en speurhond. In Frankrijk worden zij nog altijd gebruikt als herders- en politiehond.
  Karakter van de Beauceron

  zeer geduldig met kinderen.
  heeft veel beweging nodig, moet regelmatig kunnen loslopen.

  gehoorzaam maar ook eigenwijs,de baas moet duidelijke leiding geven.

  zeer aanhankelijk naar eigen mensen, wantrouwig tegen vreemden,maar als de baas zegt dat het goed is heel vriendelijk.zeer beschermend

  sociaal naar andere honden,maar niet met dominante vreemde honden.
  Rasstandaard van de Beauceron

  Schofthoogte:
  reu 65 – 70 cm, teef 61 – 68 cm.

  Beharing:
  kort, recht haar met een zacht wollige ondervacht, de vacht op het hoofd kort, op de romp 3 tot 4 cm lang, de dijen en onderkant van de staart zijn licht bevederd.

  Oren:
  In Nederland,Frankrijk(het land van oorsprong) en andere landen met een coupeerverbod :gaaf, hangend gedragen. In landen zonder coupeerverbod: rechtopstaand gedragen.

  Gewicht:
  30 – 50 kilogram.

  Kleuren:
  tweekleurig (zwart met brand), driekleurig z.g. arlequin (grijs en zwart met brand)

  Hubertusklauwen:
  dubbele Hubertusklauwen aan de achterbenen.

  Karakter
  De beauceron werd van oorsprong gefokt voor het hoeden en drijven van schapen en ander vee op de grote vlakten rond Parijs. Raskenmerken zijn dan ook: uithoudingsvermogen, gehardheid tegen allerlei weersinvloeden, schranderheid en oplettendheid. Een beauceron kan soms eigenwijs zijn en heeft veel behoefte aan beweging en contact met zijn baas. Een beauceron heeft een herdershondkarakter: alert en op de baas gericht. Hij is echter niet speciaal gefokt op waak- en verdedigingskwaliteiten. De beauceron kan zo'n 13 à 14 jaar oud worden.

  Omgangstips
  * U moet veel geduld en doorzettingsvermogen hebben.
  * Zorg voor een consequente opvoeding ('met een ijzeren hand in een fluwelen handschoen'), vanaf de dag dat de pup van de fokker komt. Anders kan de hond neurotisch en/of agressief gedrag gaan vertonen. Volwassen beaucerons wennen moeizaam aan een andere baas. Een beauceron neemt u dus voor het leven.
  * Zorg voor veel vrije beweging. Alleen laten in de tuin of een wandelingetje naar een boom op de hoek is zeker niet voldoende.
  * Het hele gezin moet het met de komst van de beauceron eens zin. Eenmaal opgenomen in het gezin, komen zijn goede eigenschappen volledig tot ontwikkeling.
  * De beauceron is niet 'buitengewoon geschikt' voor africhting, zoals in sommige boeken wordt beweerd.
  * Als u het 'werk' belangrijker vindt dan de hond zelf, dan zult u met een beauceron bedrogen uitkomen.

  Pupbemiddeling
  De Beauceronclub Nederland doet ook aan pupbemiddeling.
  Als lid kunt u op onze 'puppylijst' worden geplaatst. Als er in Nederland pups worden geboren, wordt met de personen op de lijst contact opgenomen.
  De bemoeienis van de club gaat niet verder dan het leggen van het contact tussen fokker en belangstellenden voor een pup. Onze vereniging bemiddelt ook bij aankopen van pups in het buitenland. Zo kunt u zich abonneren op de regelmatig te verschijnen lijst van dekkingen en geboorten in Frankrijk. Hieraan zijn kosten verbonden.

  Let op: de pup mag niet worden gecoupeerd als u mee wilt doen aan kynologische activiteiten (wedstrijden, cursussen e.d.). Dat is wettelijk verplicht.

  Fokkerijbesluit
  aangenomen door de algemene vergadering van 5 april 1998

  ONDERVERDELING

  - algemene bepalingen
  - richtlijnen voor de teef en/of de reu waarmee gefokt kan worden
  - richtlijnen voor de fokker
  - over de vereniging, bestuur en fokadviescommissie

  ALGEMENE BEPALINGEN

  Punt 1
  Het besluit over de fokkerij van de Beauceronclub Nederland heeft betrekking op het ras de beauceron
  ook wel berger de beauce of bas rouge genoemd.

  RICHTLIJNEN VOOR DE REU EN/OF DE TEEF WAARMEE GEFOKT KAN WORDEN

  Punt 2
  De honden zijn minimaal tweemaal uitgekomen op een door de Raad van Beheer erkende tentoonstelling of op een clubmatch van de Beauceronclub Nederland, waarvan minimaal een keer in de openklas; de reu heeft tweemaal UITMUNTEND, de teef tweemaal ZEER GOED behaald.

  In afwijking van het voorgaande kan met goedkeuring van het bestuur ook een ontheffende toetsing aan de standaard gedaan zijn door een exterieurkeurmeester-rasspecialist. Deze doet verslag en de fokadviescommissie bepaalt of de hond voor
  de fok kan worden ingezet.De honden zijn bij dekking gezond en in prima conditie. De richtlijnen, die daarvoor worden aangehouden, worden jaarlijks door het bestuur, na overleg met de fokadviescommissie en de gedragtestcommissie, aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

  Punt 3
  De honden hebben met goed gevolg een gedragtest afgelegd, waarvoor de normen ieder jaar door het bestuur, in overleg met de gedragtestcommissie kunnen worden vastgesteld.

  Punt 4
  De teef is sinds de vorige worp tenminste een loopsheid niet gedekt, of er is een minimum periode van 12 maanden verstreken na de geboorte van het vorige nest.

  Punt 5
  De reu is bij de dekking tenminste achttien maanden oud; de teef is minimaal 24 maanden oud. Een teef, die ouder dan zeven jaar is wordt niet meer gedekt.

  Punt 6
  De honden zijn röntgenologisch op heupdysplasie onderzocht en de röntgenopnamen zijn beoordeeld door de W.K. Hirschfeldstichting. Honden met de beoordeling HD+ of zwaarder worden niet voor de fokkerij ingezet.
  De waardering binnen dit systeem van HDA en buitenlandse HD-beoordelingen en de beslissing of deze honden voor de fok kunnen worden ingezet ligt bij de fokadviescommissie.

  RICHTLIJNEN VOOR DE FOKKER

  Punt 7
  De eigenaar van de teef, die wil fokken, heeft tenminste één tot twee maanden voor de dekking overleg gepleegd met het bestuur.

  Punt 8
  De eigenaar van de teef meldt binnen een week schriftelijk aan het secretariaat:
  a. de dekking, met opgaaf van de namen van reu en teef en de benodigde gegevens voor de geboortelijst;
  b. de geboorte, met opgaaf van het aantal reuen en teven;
  c. nadat de laatste pup is afgeleverd, de namen en adressen van de nieuwe eigenaren.

  Punt 9
  Verder verleent de fokker zijn/haar medewerking aan het afnemen van een puppytest + nestcontrole.

  Punt 10
  De fokker levert de pups niet af voor zij de leeftijd van 7 tot 8 weken hebben bereikt. De pups zijn bij aflevering ontwormd en hebben tenminste de voorlopige entingen gehad.

  Punt 11
  De fokker staat de koper met raad en daad bij in het opfokken van de pup en geeft bij de aflevering het entingsbewijs van de betreffende pup en een voedingsschema mee.

  Punt 12
  De fokker doet een afdracht per pup aan de vereniging. Deze wordt door de jaarvergadering vastgesteld.

  Punt 13
  De fokker vraagt geen stambomen aan voor pups met in de standaard niet toegestane kleuren en voor pups, die op de leeftijd van 6 tot 8 weken waarneembare fouten vertonen,
  die volgens de standaard tot diskwalificatie leiden.

  OVER DE VERENIGING, BESTUUR EN FOKADVIESCOMMISSIE

  Punt 14
  De vereniging kiest op de algemene vergadering een fokadviescommissie. Deze bestaat uit tenminste drie leden en kan worden uitgebreid tot 5 leden. De leden hebben een jaar zitting en zijn herkiesbaar. De fokadviescommissie moet voor meer dan de helft uit niet-bestuursleden bestaan.

  Punt 15
  De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit en/of gebreken van de pups.

  Punt 16
  De vereniging stuurt binnen een week na ontvangst van het geboortebericht een lijst met de gegevens van het nest aan de belangstellenden voor een pup, die voorkomen op een door de vereniging bijgehouden puplijst. Jaarlijks besluit de algemene vergadering welke gegevens via deze lijst worden verstrekt.

  Punt 17
  Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging -op grond van art.4 lid 4 van de Statuten- ingevolge dit besluit is mogelijk bij dier-onvriendelijk gedrag, zoals bedoeld in bv. de punten 4, 5, 7 en 10 van dit besluit.

  Punt 18
  Aldus vervangt de algemene vergadering bijeen op 5 april 1998 het fokreglement door dit besluit.
  Gezondheid van de Beauceron

  Fokdieren worden onderzocht op het voorkomen van heupdysplasie en moeten een rasgedragstest hebben doorstaan.
  Verzorging van de Beauceron

  Het verzorgen van de Beauceron is gemakkelijk. De vacht heeft niet veel verzorging nodig, afgezien van een enkele keer borstelen. Dit ras verhaart gemiddeld en heeft gedurende de rui wel extra verzorging nodig.
  Opvoeding van de Beauceron

  En vanaf de dag dat de fokker u de pup toevertrouwt, begint voor u en het hele gezin de consequente opvoeding met veel geduld, liefde en doorzettingsvermogen. Beaucerons zijn slimme honden, zeer gevoelig en tegelijk hard voor zichzelf, een volgzame en sneldenkende herder en een goede gezelschapshond. Een puppycursus en gehoorzaamheidscursus zijn aan te raden en wanneer u en de hond er plezier aan beleven, kunt u met de hond later verder gaan met G&G, Fly-Ball, behendigheid of zelfs IPO volgen. Zorg altijd voor veel vrije beweging. Alleen laten in de tuin of 3x per dag een wandelingetje naar een boom op de hoek is zeker níet voldoende!!!
  Rasvereniging van de Beauceron

  Beauceron Vereniging Nederland
  http://www.beauceronvereniging.nl


   Het is nu ma 21 jan 2019, 02:44